BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

 
 

Planul de învățământ

1. COMPETENŢE FUNDAMENTALE

- înţelegerea principalelor reacţii şi procese chimice şi biochimice care permit controlul proceselor biotehnologice şi utilizarea tehnicilor de laborator, control şi expertizare;

- identificarea structurilor celulare de bază şi descrierea procesului de modificare genetică cu posibilitatea de a identifica aplicaţii ale ingineriei genetice în agricultură, industria alimentară şi medicină;

- înţelegerea şi aplicarea metodei ştiinţifice în culegerea, prelucrarea statistică şi interpretarea datelor;

- înţelegerea proceselor fizice şi biochimice ce stau la baza biotehnologiilor şi a tehnologiilor de procesare a materiilor agroalimentare.

 

2. COMPETENŢE PRACTICE

- abilităţi practice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie, biochimie, biofizică şi a echipamentelor de laborator specifice;

- abilităţi de conducere, monitorizare şi control a bioproceselor (agricole, alimentare, medical veterinare, protecţia mediului);

- abilităţi de aplicare şi implementare a principiilor ştiinţifice ale biotehnologiilor în situaţiile practice din lumea reală;

- capacitatea de a proiecta şi realiza practic experimente tehnico – ştiinţifice în biotehnologii şi în domeniile conexe;

- abilitatea de evaluare critică a tendinţelor în cercetarea biotehnologică internaţională pe baza celor mai noi informaţii tehnico - economice şi ştiinţifice;

- înţelegerea reglementărilor în vigoare şi a rolului instituţiilor şi a organismelor naţionale şi internaţionale în soluţionarea şi aplicarea politicilor în domeniu;

- abilitatea de evaluare practică a impactului bioproceselor (agricole, alimentare, biofarmaceutice) asupra mediului înconjurător.

 

3. COMPETENŢE DE BAZĂ

- înţelegerea mecanismelor biologice ce stau la baza biotehnologiilor vegetale;

- identificarea surselor şi înţelegerea variabilităţii materiilor prime agricole şi impactul acestora asupra bioproceselor;

- înţelegerea principiilor implicate în ameliorarea şi transformarea genetică a plantelor;

- identificarea factorilor cu impact asupra producţiei agricole şi managementul acestora în scopul promovării agriculturii durabile.

 

4. COMPETENŢE TRANSFERABILE PENTRU VIAŢĂ ŞI MUNCA DE SUCCES (cheie)

- abilitate de comunicare scrisă şi orală (rapoarte tehnice, scrisori, memorii, comunicarea informaţiilor tehnico – ştiinţifice către o audienţă de specialitate şi non – tehnică, prezentări oficiale şi neoficiale);

- abilităţi de planificare, organizare şi prioritizare a activităţilor în vederea respectării termenelor limită;

- abilitatea de a lucra atât independent cât şi în echipă la nivel naţional şi internaţional, în mediu multicultural, respectând principiile integrităţii şi eticii profesionale;

- utilizarea competentă a resurselor IT (baze de date, internet) şi a unor programe specializate de grafică şi calcul;

- competenţe de interacţiune şi organizare (management de proiect, managementul timpului, leadership, mentoring, team building);

- abilitatea de a defini corect problemele, de a identifica potenţialele cauze şi soluţiile posibile şi de a face recomandările potrivite;

- capacitate de învăţare continuă şi autodezvoltare.