BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI

 
 

Planul de învățământ

Competențe: paginile 1-3

Plan învățământ: paginile 3-4

Anexe: paginile 5-6

Supliment diploma

Programul de master „Biotehnologii în protecţia mediului” este cel mai nou program propus de Facultatea de Biotehnologii, care îşi găseşte corespondentul în toate ţările Uniunii Europene ţinând cont de faptul că problemele de mediu sunt probleme globale pentru a căror rezolvare sunt necesare abordări foarte variate. Acest program de studiu se integrează pe deplin în lanţul de cicluri de Licenţă - Masterat – Doctorat.

Acest modul va prezenta intr-o succesiune logica, etapele necesare pentru definirea, dezvoltarea şi utilizarea proceselor biotehnologice pentru bioremedierea mediului în contextul dezvoltării durabile.

Masteratul „Biotehnologii în protecţia mediului” se adresează atât absolvenţilor Facultăţii de Biotehnologii, cât şi celor care au absolvit alte specializări precum: Ingineria mediului, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Ştiinţe Agricole, Specializări tehnice etc, care doresc:

aprofundarea unor cunoştinţe/însuşirea altora în vederea dezvoltării unui mediu economic dinamic şi competitiv orientat spre domeniile de înalta tehnologie,

sa fie capabili pentru a răspunde cerinţelor strategice de dezvoltare pe termen lung în contextul economiei globalizate,

să-şi crească şansele de integrare pe piaţa muncii.

Obiective principale:

aprofundarea cunostiintelor capatate în timpul facultatii (prin disciplinele de Biologie moleculara aplicata în protecţia şi conservarea mediului, Microbiologia mediului, Chimia şi biochimia mediului, Degradarea microbiologica a poluantilor, Ecotoxicologie aplicata, Biocinetica şi bioreactoare, Biotehnologii microbiene utilizate în agricultura durabila, Procese biologice de tratare a apei şi aerului, Bioremedierea solurilor poluate, Sisteme biotehnologice inovative pentru dezvoltarea energetică durabilă);

dobandirea unor cunostiinte şi deprinderi complementare specializarii de baza (Sisteme de monitorizare şi control ale calitatii mediului, Evaluarea impactui ecologic, Politici şi legislatie de mediu, Management şi audit de mediu, Tehnici noi şi perspective în ingineria mediului) care sa asigure o buna integrare pe piata muncii;

dezvoltarea deprinderilor şi abilitatilor de cercetare fundamentala şi aplicata în domeniul biotehnologiilor de mediu.

Absolventii îşi pot desfăşura activitatea ca:

ingineri tehnologi în procesele de valorificare a resurselor naturale,

specialisti cu inalta expertiza în monitorizarea, prevenirea şi atenuarea poluarii în cadrul agentiilor, laboratoarelor şi organismelor cu responsabilitati în domeniul protecţiei mediului,

cercetatori în domeniul biotehnologiilor de mediu, agro-mediu,

ingineri cu inalta calificare şi expertiza în firme de consultanta şi afaceri în domeniul biotehnologiilor de mediu,

specialisti pentru programele de mediu în agricultură şi industrie alimentara sau pentru implementarea sistemelor de mediu în cadrul unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.

Programul de studiu asigură de asemenea cunostintele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul biotehnologiilor de mediu.