BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ

 
 

Planul de învățământ

Din anul 2006, în cadrul facultăţii se desfăşoară cursurile masterului ”Biotehnologie şi Sigurantă alimentară” cu o durată de 2 ani. Ciclul de studii aprofundate la programul de masterat BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ funcţionează în baza Adresei nr. 24577/12.01.2006 emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Superior.

Politica de siguranţă alimentară urmăreşte realizarea unor produse alimentare sanogene, care să nu afecteze sănătatea consumatorului.

Prin conţinutul său, programul de masterat se referă la discipline cu caracter biotehnologic alimentar aplicativ, din domeniul Biotehnologiei, cu accent deosebit pus pe problematica de siguranţă alimentară, problematică de mare actualitate pe plan mondial. Programul de masterat este multidisciplinar prin conţinut şi multisectorial prin implementare, deci putem spune că este un master interdisciplinar.

Programul de masterat BIOTEHNOLOGIE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ este destinat absolvenţilor cu studii superioare, care doresc:

aprofundarea unor cunoştinţe/însuşirea altora în vederea dezvoltării unui mediu economic dinamic şi competitiv orientat spre domeniile de înalta tehnologie,

sa fie capabili pentru a răspunde cerinţelor strategice de dezvoltare pe termen lung în contextul economiei globalizate,

să-şi crească şansele de integrare pe piaţa muncii.

Aceast program de masterat oferă posibilitatea studenţilor de a-şi însuşi cunoştinţe teoretice şi o abordare practică a acestei problematici de siguranţă alimentară în domeniul biotehnologiilor, prin formarea lor profesională în domeniul prelucrării de materii prime de origine vegetală şi animală în condiţii de siguranţă pentru consumator. Cursanţii masteranzi, ca viitori specialişti în domeniul bioingineriei alimentare, vor fi formaţi în direcţia gestionării proceselor tehnologice astfel încât să se obţină produse sigure pentru consumator.

Programul de studiu asigură de asemenea cunostintele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul biotehnologiilor sau domenii inrudite ingineriei produelor alimentare.