Cazare şi masă Octombrie 2016

 
 
In atentia Studentilor de la Facultatea de Biotehnologii
Afisul actualizat cu informatii pentru cazare + masa in Campus Agronomie USAMV-Bucuresti/ Octombrie 2016*

* Studenții care optează pentru unul dintre pachetele de cazare și masă vor fi scutiți de plata în avans pe 3 luni a regiei de cămin.

 

 

 

 


Rezultate Master Septembrie 2016

 
 

Rezultatele la examenul de admitere la Master - Sesiunea septembrie 2016 se pot vizualiza în următorul document:


Examen admitere Master

 
  

Examenul scris pentru admiterea la master, sesiunea septembrie 2016, se va sustine luni 19.09.2016, ora 10:00, amfiteatrul BII 31, corp B etaj II, cladire Horticultura.

Accesul in sala de examen se va face pe baza legitimatiei de concurs si a cartii sau buletinului de identitate, incepand cu ora 9,30


Admitere Master Septembrie 2016-locația

 
 

Locatia pentru admitere: se va desfăsura in Cladirea Facultatii de Biotehnologii, etaj I.

Program ORAR: Luni-Vineri: 8:30 - 15:00

Adresa: Bulevardul MARASTI, nr. 59, sect.1, Bucuresti, Cod: 011464 (http://www.biotehnologii.usamv.ro/contact)

Mijloace de Transport:

pentru intrarea din Str. Sandu Aldea: Tramvai: 20, 24, 45; Autobuz: 300 (Statia Sandu Aldea)

pentru intrarea din Bd. Marasti: Tramvai: 41(Statia Institutul Agronomic); Autobuz: 330, 105 (Statia Institutul Agronomic), 131, 331, 335, 205 (Statia Muzeul Satului).


Cazare Octombrie 2016

 
  

Cazările pentru studenții din anul I, înscriși în sesiunea iulie 2016, vor avea loc în perioada 01-02.10. 2016, în intervalul orar 8:00-18:00, la Serviciul Campus Studențesc.

Fetele vor fi cazate în căminul A2, iar băieții în căminul A1.

Camerele sunt de 4, 5 sau 6 locuri, în funcție de numărul cererilor înregistrate. Plata se face în avans pe 3 luni, după cum urmează:

 • 4 locuri în cameră: 160 lei/lună/pers. x 3 luni= 480 lei
 • mai mult de 4 locuri/cameră: 120 lei/lună/pers. x 3 luni= 360 lei

Studenții care sunt orfani de ambii părinți, proveniți de la centrele de plasament sau studenții care au un părinte cadru didactic beneficiază de reducere 100% la plata regiei de cămin în condițiile prezentării copiilor de pe certificatele de deces sau a unei adeverințe de la școală, semnată de conducerea instituției de învățământ și avizată de inspectoratul școlar.

Studenții (băieți) cu cereri de precazare înregistrate la administrația căminului A1 vor fi repartizați în căminele A3, A8 și A9.
Studenții (fete) cu cereri de precazare înregistrate la administrația căminului A2 vor fi repartizați în căminele A3, A5, A6 și A9.
Masteranzii de anul I vor fi repartizați în căminele A5, A6 și A7.

Studenții care au depus cerere de precazare la secretariatul Direcției Campus Studențesc vor fi repartizați în căminele unde sunt colegii acestora de facultate și an.

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE:

 • două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și unul pentru administrația căminului)- contractele de cazare vor fi oferite de administrația căminului;
 • proces verbal de predare-primire- va fi oferit de administrația căminului;
 • carte deidentitate (original și copie xerox)

REGIE DE CĂMIN:

 • 2 pers. în cameră- 220 lei/pers.
 • 3 pers. în cameră- 160 lei/pers.
 • 4 pers. în cameră- 160 lei/pers.
 • mai mult de 4 în cameră- 120 lei/pers.

 


Admitere Licență Sesiunea septembrie 2016

 
 

Facultatea de Biotehnologii vă invită să vă înscrieți la una dintre specializările de licență pe care le oferă.

Locatia pentru admitere: se va desfăsura in Cladirea Facultatii de Biotehnologii, etaj I.

Program ORAR: Luni-Vineri: 8:30 - 15:00

Adresa: Bulevardul MARASTI, nr. 59, sect.1, Bucuresti, Cod: 011464 (http://www.biotehnologii.usamv.ro/contact)

Harta campus (pdf)

Mijloace de Transport:

 • pentru intrarea din Str. Sandu Aldea: Tramvai: 20, 24, 45; Autobuz: 300 (Statia Sandu Aldea)
 • pentru intrarea din Bd. Marasti: Tramvai: 41(Statia Institutul Agronomic); Autobuz: 330, 105 (Statia Institutul Agronomic), 131, 331, 335, 205 (Statia Muzeul Satului).

Pentru mai multe detalii accesați rubrica de admitere : ADMITERE


Admitere Master Sesiunea septembrie 2016

 
 

Facultatea de Biotehnologii vă invită să vă înscrieți la una dintre programele de mater pe care le oferă.

ATENȚIE! Pentru sesiunea septembrie sunt scoase la concurs 10 de locuri cu finantare de la buget (total USAMVB).

* Oferta educațională- admitere sesiunea septembrie 2016 (vezi aici numărul de locuri disponibile)

Acte necesare pentru înscriere

 • cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);
 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul (se va face de către Secretarul șef al fiecărei facultăți);
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • adeverinţă medicală tip;
 • patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă).

Notă: Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

Pentru mai multe detalii accesați rubrica de admitere : ADMITERE


Rezultate Admitere Licenţă 2016