EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 
 
 

Perioada de înscriere: pana pe 10.09.2018

Susținerea lucrării de disertație : 12.09.2018, ora 9,00

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE  MASTER ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ  UN DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT, CU URMĂTOARELE:

-FISA DE LICHIDARE (pagina net)

-CERERE INSCRIERE (pagina net)

-DECLARATIE AUTENTICITATE – 2 EXEMPLARE-1 in proiect, 1 in dosar (pagina net)

- 2 POZE RECENTE COLOR 3cm/4cm.

- COPIE  C.I.

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ DIPLOMA DE BACALAUREAT

- DIPLOMA DE LICENȚĂ, ÎN ORIGINAL

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul)

- DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE LA NOTAR:

    *DACĂ SE DOREŞTE CA NUMELE DE CĂSĂTORIE SĂ FIE TRECUT PE ACTELE DE FINALIZARE A STUDIILOR,

    *CA NU VA MAI SOLICITA UN ALT ACT DE STUDII IN CAZUL MODIFICARII ULTERIOARE A NUMELUI

  - SE VA PREDA LEGITIMATIA DE TRANSPORT (conform art. 17 din regulamentul activitatii profesionale a studentiilor)