EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 
 
 

Perioada de înscriere: pana pe 10.09.2018

Proba I scrisă: 11.09.2018, ora 9,00

Proba a II-a orală (susținere proiect diplomă/ licenţă ):  12.09.2018, ora 9,00

PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE  LICENŢĂ ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ UN DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT, CU URMĂTOARELE:

- FISA DE LICHIDARE (pagina net)

- CERERE INSCRIERE (pagina net)

- DECLARATIE AUTENTICITATE – 2 EXEMPLARE-1 in proiect, 1 in dosar (pagina net)

- 2 POZE RECENTE COLOR 3cm/4cm.

- COPIE   C.I.

- DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul)

- DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE LA NOTAR:

    *DACĂ SE DOREŞTE CA NUMELE DE CĂSĂTORIE SĂ FIE TRECUT PE ACTELE DE FINALIZARE A STUDIILOR,

   *CA NU VA MAI SOLICITA UN ALT ACT DE STUDII IN CAZUL MODIFICARII ULTERIOARE A NUMELUI

 - SE VA PREDA LEGITIMATIA DE TRANSPORT (conform art. 17 din regulamentul activitatii profesionale a studentiilor)