Admitere master sesiunea a II-a - SEPTERMBRIE

 
 

 

Facultatea Programul de masterat CALENDAR Proba de concurs/
modalitatea de susţinere
Număr locuri
    BUGET        TAXĂ     
BIOTEHNOLOGII
Bd. Mărăști, nr. 59
Tel: 021‐318 36 40

Biotehnologii în protecţia mediului - Înscrierea candidaților: 10 - 14 septembrie
- Proba scrisă și afisarea rezultatelor: 17 septembrie
- Depunerea, analiza și soluționarea contestații: 18 septembrie
- Încasarea taxelor: 19 – 20 septembrie
‐ Afișarea rezultatului final: 21 septembrie

1. Probă scrisă (test grilă), pondere
50%
2. Media examenului de
diplomă/ licenţă, pondere 50%

- 19
Biotehnologie şi siguranţă alimentară - 7
Biotehnologii în industria farmaceutică - 9

 

Examenul se va susţine pe data de 17 septembrie ora 09:00 în aula

De aici puteţi descărca documentul